Δελτίο τύπου για το νέο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς

Νομοθεσία
Επικαιρότητα

Δελτίο τύπου για το νέο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς

Το πολυαναμενόμενο νέο νομοσχέδιο που φιλοδοξεί να ρυθμίσει τα θέματα της προστασίας των ζώων βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση με τίτλο “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’”. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε τα άρθρα του προτεινόμενου νομοσχεδίου πριν γίνουν οι διορθώσεις για την ψήφισή του και να συμβάλουμε στη βελτίωσή του. Μπορείτε να δείτε το κείμενο και να σχολιάσετε εδώ:

http://www.opengov.gr/ypes/?p=7919

Καλούμε όλους τους φιλόζωους να διαβάσουν προσεκτικά το νομοσχέδιο και να διατυπώσουν την άποψή τους μέχρι τις 20 Μαΐου που λήγει η δημόσια διαβούλευση. Είναι η ευκαιρία μας να καθοδηγήσουμε το νομοσχέδιο στην σωστή κατεύθυνση αν επιθυμούμε να δούμε σημαντικές αλλαγές στην τραγική κατάσταση που βιώνουμε με τα αδέσποτα στη χώρα μας. 

Το νομοσχέδιο είναι αρκετά εκτενές σε σχέση με τον τρέχοντα νόμο 4039/2021 και χρειάζεται προσεκτικές αναγνώσεις για τις λεπτομέρειές του. Σε πολλά σημεία του είναι καινοτόμο και εισάγει διατάξεις που αν εφαρμοστούν θα συμβάλουν στην επίλυση του σοβαρού προβλήματος ευζωίας που αντιμετωπίζουν τα κατοικίδια, δεσποζόμενα και αδέσποτα, στη χώρα μας.

Από την πλευρά μας παραθέτουμε εδώ κάποιες πρώτες παρατηρήσεις και σκέψεις.

Πρώτον. Το νομοσχέδιο εισάγει την, από την πλευρά μας, σημαντικότατη διάταξη περί υποχρεωτικής στείρωσης (Άρθρο 5, παράγραφος 1-α). Όλοι εμείς οι έμπειροι εθελοντές προφανώς και κατανοούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η διάταξη ώστε να σταματήσουμε επιτέλους να μαζεύουμε εγκαταλελειμένα μωρά γατάκια και κουτάβια από κάδους και χωράφια στην ερημιά, επειδή οι ιδιοκτήτες είναι κατά της στείρωσης ή απλά βαριούνται ή δεν θέλουν να πληρώσουν το κόστος της επέμβασης. Θεωρούμε παράξενη την αναφορά στην ισχύ της διάταξης αυτής απο το 2023. Ενδεχομένως προέκυψε από τις συστηματικές πιέσεις διαφόρων “φιλόζωων” ομάδων όπως οι κυνηγοί. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι χωρίς την υποχρεωτική στείρωση των δεσποζόμενων δεν θα μπορέσουμε ποτέ να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τα εκατομμύρια αδέσποτα στη χώρα μας.

Πέρα από αυτήν την καθυστερημένη έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής στείρωσης, σε άλλα σημεία του νόμου παρατηρούμε και άλλες παράξενες διατάξεις σχετικά. Για παράδειγμα:

“Άρθρο 39 - παράγραφος 3. “Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση στείρωσης για ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που αποδεδειγμένα εκτρέφουν σκύλους ή γάτες χωρίς να αποβλέπουν στο κέρδος, καθώς και ο τρόπος πιστοποίησης των εν λόγω ιδιοκτητών.”

πρακτικά δηλαδή όποιος επιθυμεί να αναπαράγει τα κατοικίδιά του, χωρίς να είναι επαγγελματίας εκτροφέας εξαιρείται αν θέλει της υποχρεωτικής στείρωσης;;

Πώς αυτό προστατεύει τα ζώα τόσο από την ανεξέλεγκτη εκτροφή ή από τους κατά της στείρωσης “συλλέκτες”;

Δεύτερον. Παρατηρούμε μια εμμονή σε όλο το νομοσχέδιο με τα καταφύγια. Προφανώς και σε μια σύγχρονη χώρα θα πρέπει να υπάρχουν σύγχρονα καταφύγια για την προσωρινή διαμονή των περισυλλεγόμενων αδεσπότων, μέχρι την επανατοποθέτησή τους ή την υιοθεσία τους. Δεν είναι όμως ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι ξαφνικά θα γεμίσει η Ελλάδα, κάθε δήμος, μεγάλος ή μικρός με τέτοιες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στα πρότυπα καταφυγίων του εξωτερικού. Τα κόστη και μόνο συντήρησης ενός καταφυγίου ώστε να μην γίνει κέντρο βασανισμού των ζώων είναι τεράστια. Ο 4039/2012 δέκα χρόνια προβλέπει προγράμματα στειρώσεων από κάθε Δήμο. Οι Δήμοι που έχουν ανταποκριθεί είναι ελάχιστοι μέχρι σήμερα ακόμα και σε αυτό το βασικότατο σημείο για τη διαχείριση των αδεσπότων. Τώρα ξαφνικά καλούνται να δημιουργήσουν ΚΑΙ καταφύγιο;

Το ζήτημα που παρατηρούμε στο νόμο δεν είναι τόσο η πρόθεση δημιουργίας των καταφυγίων αυτών όσο η αναφορά ότι ειναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ προϋπόθεση για κάθε Δήμο ή σωματείο ώστε να διαχειριστεί αδέσποτα ζώα για την υιοθεσία τους. 

Άρθρο 2 - Παράγραφος 11: Προσωρινός ιδιοκτήτης»: Το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο οικείο πεδίο σήμανσης του ΕΜΖΣ για τα αδέσποτα ζώα. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ορίζεται συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ευζωία του ζώου. Προσωρινός ιδιοκτήτης μπορεί να είναι δήμος ή φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει εγγραφεί στο Υπομητρώο Φιλοζωικων Σωματείων και Οργανώσεων της παρ. 23 και διαθέτει αδειοδοτημένο καταφύγιο ή το φυσικό πρόσωπο που 

διαθέτει αδειοδοτημένο καταφύγιο αδέσποτων ζώων.

Στο σημείο αυτό αποκλείονται από τη δυνατότητα να γίνουν προσωρινοί ιδιοκτήτες φιλοζωικά σωματεία που ΔΕΝ έχουν αδειοδοτημένο καταφύγιο παρόλο που στη συνέχεια, η παράγραφος 12, ορίζει τον ρόλο του Αναδόχου, ο οποίο ορίζεται από τον “προσωρινό ιδιοκτήτη”. Αν ο “προσωρινός ιδιοκτήτης” ορίζει Ανάδοχο, ο οποίος φιλοξενεί το ζώο, γιατί υποχρεούται να διαθέτει αδειοδοτημένο καταφύγιο;

Δεκάδες σωματεία που ασχολούνται συστηματικά και ενεργά με την φροντίδα και την προστασία των αδεσπότων δεν διαθέτουν αδειοδοτημένα καταφύγια καθότι δουλεύουν απευθείας με “Αναδόχους” κατά τον ορισμό της παραγράφου 12. το ίδιο ισχύει και για τους δήμους κατά το ίδιο άρθρο.

Αυτό τι σημαίνει;

 Ότι μέχρι την δημιουργία ενός καταφυγίου σε ένα Δήμο δεν μπορεί να δώσει αδέσποτα για υιοθεσία;

Ότι ένα καθόλα νόμιμο σωματείο που δεν διαθέτει καταφύγιο δεν μπορεί να αναλάβει για υιοθεσία ζωάκια στα σπίτια εθελοντών του όπως γίνεται μέχρι σήμερα; 

Ο άτυπος θεσμός της φιλοξενίας αδεσπότων έχει σώσει χιλιάδες ζωές και η υποχρέωση των σωματείων να έχουν “Αδειοδοτημένο καταφύγιο” θα καταργήσει ουσιαστικά το θεσμό αυτό, ειδικά για τις γάτες.

Τρίτον. Θεωρούμε απαράδεκτη την  παράγραφος 26 του Άρθρου 2 που επαναφέρει το τσίρκο με ζώα. Η απαγόρευση του τσίρκου με ζώα ήταν πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα και δεν υπάρχει κανένας λόγος για την άρση της απαγόρευσης αυτής. Ενδεχομένως είναι λάθος καθώς το Άρθρο 14 - παράγραφος 1 απαγορεύει την συμμετοχή ζώων σε θεάματα και παραστάσεις;

Άλλα δευτερεύοντα θέματα που παρατηρήσαμε:

Άρθρο 4 - παράγραφος 16

Τα αδέσποτα ζώα συχνά μετακινούνται οικειοθελώς ή με ανθρώπινη επέμβαση. Θεωρούμε ότι η παράγραφος αυτή πρέπει να αφαιρεθεί καθότι ειδικά για τις γάτες η παρακολούθηση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ποιος θα δηλώσει ότι ένα ζώο δεν έδωσε σημεία ζωής για τρία χρόνια;

Άρθρο 5 - παράγραφος 3 (ε). Πώς ορίζονται εδώ οι “εξωτερικοί χώροι” που θα μπορεί να παραμένει ο σκύλος. Η ασάφεια αυτή μπορεί να παρερμηνευθεί ώς ταράτσα ή μπαλκόνι.

Ο σκύλος είναι κατοικίδιο που αγαπά και χρειάζεται τη συντροφικότητα. Δεν βλέπουμε κάποια περίπτωση που είναι αποδεκτό ο σκύλος να βρίσκεται μόνο στην αυλή ή σε κάποιο άλλο "εξωτερικό χώρο" και όχι μαζί με τον ιδιοκτήτη του, μέσα στο σπίτι του.

Άρθρο 6 - 8 (ε)

Επιτέλους απαγορεύεται η πώληση ζώων στα πετ σοπ! Εξαιρετική και πολυαναμενόμενη προσθήκη στο νομοσχέδιο.

Άρθρο 6 - παράγραφος 11.

Η υποχρεωτική ανάρτηση προσωπικών στοιχείων όπως ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο του αναδόχου ή πωλητή στο διαδίκτυο έρχεται σε αντίθεση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων του.